INFO O FESTIVALU / HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ:

Mobilní toalety a pisoárová stání

V areálu festivalu a u stanového města je k dispozici dostatečný počet mobilních WC a pisoárových stání. Jejich čistota se pravidelně kontroluje a udržuje.

Mycí žlaby a sprchové boxy

V blízkosti stanového města jsou k dispozici mycí žlaby napájené pitnou vodou z mobilní cisterny a sprchové boxy. Sprchové boxy jsou zpoplatněny částkou 50,- Kč.

Odpadkové koše

Pro odložení odpadků jsou v areálu rozmístěny odpadkové koše, které jsou pravidelně měněny. Každý návštěvník při příjezdu obdrží odpadkové pytle, které je následně možno ponechat při odjezdu v místě stanování. V případě potřeby dalších odpadkových pytlů je možno si je vyzvednout u obsluhy sprch a úschovny. Prosíme návštěvníky, aby ve vlastním zájmu dbali o čistotu v areálu a jeho okolí.

© designed by Jakub Jelínek, programed by Jakub Pavlék
Návštěvníků: 7718288 | Online: 3